Kistefos Tresliperibakgrunn125 årLogo Kistefos

A/S Kistefos Træsliberi ble stiftet i 1889 av konsul Anders Sveaas og produserte frem til 1955 tremasse i fabrikkene på Kistefoss ved Jevnaker. Selskapet kjøpte store skogeiendommer tidlig på 1900-tallet for å sikre tilgangen på tømmer, som var fabrikkens råstoff. I dag eier selskapet ca. 175.000 dekar skog. Fra stiftelsesåret 1889 og frem til i dag har selskapet vært i Sveaas-familiens eie med unntak av perioden 1983-1993. Konsernet eies av til sammen 45 aksjonærer med Kistefos Skog v/ Christen Sveaas som majoritetseier med 87,1 % av aksjene.

Om Kistefos

Den fossen skal temmes

Det var under arbeidet med Heen Træsliberi AS ved Hønefoss at konsul Anders Sveaas først fikk øynene opp for det vakre og ville området nord for Tyrifjorden. Blikket hans festet seg på Kistefossen i Randselven noen kilometer sør for tettstedet Jevnaker.

Etter budkamp og diverse komplikasjoner ble AS Kistefos Træsliberi stiftet med konsul Anders Sveaas som majoritetsaksjonær. 27. juni 1889 ble møte avholdt og første punkt på dagsorden var godkjenning av en rekke kontrakter som var inngått vedrørende kjøp av landområdet, Kistefossen og selve byggingen av fabrikken. Neste var vedtagelse av statutter og aksjetegning.

Anders Sveaas visste nok hva han gjorde da han ansatte den strenge, men rettferdige sliperingeniøren Wilhelm Rydgren, som etter hvert fikk rykte på seg for å være en av de dyktigste i hele Skandinavia til å oppføre sliperiet på bare ett år.

Det var til enhver tid cirka seksti mann i arbeid bare med tresliperibygningen. 14. april 1890 rev arbeiderne fangdammen og slapp på vann, deretter ble tømmerinntaket gravd og sprengt ut, og i oktober 1890 var anlegget klart til å sette i gang prøvedrift.

Før jul 1890 produserte den nye bedriften nesten 500 tonn prima og sekunda, perforert og uperforert tremasse. Av dette skipet man 20 tonn prima masse som prøve til papirfabrikken Gottl. Heerbrandt Raguhn i Anhalt i Tyskland, et salg som innbragte sliperiet nøyaktig 606 kroner og 60 øre. A/S Kistefos Træsliberi var i gang.

~Utdrag fra jubileumsboken 2014 av forfatter Lars Lenth~

Jubileumsboken “Viljen”
En familiekrønike om grådighet, svik, misunnelse, ærgjerrighet og kjærlighet kan kjøpes for kr 499,- eks. frakt ved henvendelse til Kistefosmuseet: post@kistefos.museum.no eller tlf: 61 31 03 83.

© Copyright - Kistefos Tresliperi - Utviklet av Land Design