Fiskekort Kistefos skoger

Fiskekort Kistefos skoger gjelder for følgende vann på veståsen:

  • Nedre Svartvatnet
  • Øvre Savartvatnet
  • Flæsa
  • Luli
  • Langvatnet
  • Holmvatnet

Fiske skal skje etter følgende regler:

  • Fiske kan skje hele året men kun med stang fra land eller håndsnøre(Isfiske)
  • Bruk av faststående redskap oter eller garn er ikke tillatt.

Fiskekort:

Fiskekort kan kjøpes i ved bommen i Bergslia. Vi jobber med en mulighet for sms kjøp og informasjon vil kommer på websidene når vi har det klart.

© Copyright - Kistefos Tresliperi - Utviklet av Land Design